Bekijk de routes van de 7-Loop

Mooi parcours
door de polder!

De andere kinderafstanden 400 en 800 meter zijn rondjes om de voetbalvelden.

Het parcours is aangepast t.o.v. de eerdere edities. De rotonde Het Haasje is eruitgehaald op last van Provincie leges die sinds 2021 gelden. Dit geldt alleen voor de afstand 10 km en 10 EM, de rest is ongewijzigd.